5% no kopējā autostāvvietu skaita paredz transportlīdzekļiem ar bezizmešu dzinējiem

Turpinot rūpēties par vides piesārņojuma samazināšanu ilgtermiņā un valsts energoneatkarības veicināšanu, domubiedru grupa iesniedza Rīgas domes Pilsētas attīstība departamentā priekšlikumu Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030.gadam.

“Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam

Amatu ielā 4, Rīga, LV-1050

 IESNIEGUMS

Rīgā, 2018.gada 8.februārī.

Rīgas dome 2017. gada 15. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 651 “Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Iepazīstoties ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakciju, lūdzam papildināt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.1.1. apakšnodaļu “Prasības transportlīdzekļu novietņu skaitam un izvietojumam” ar punktu:

  • Katrā transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām būvēm 5% no kopējā autostāvvietu skaita paredz transportlīdzekļiem ar bezizmešu dzinējiem”.