Beidzot stājas spēkā MK noteikumi Nr.78 “Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām”

Pirmais, lielais solis EV uzlādes sakārtošanas jautājumos Latvijā ir sperts!

Spēkā stājas MK noteikumi Nr.78 kuri precīzi definē kas ir “publiskās uzlādes punkts”, kas ir “lieljaudas uzlādes punkts”, kā arī citas daudzas un svarīgas lietas saistībā ar EV iekārtu uzlādes infrastruktūras jautājumiem.

https://likumi.lv/ta/id/297090-prasibas-elektrotransportlidzeklu-uzlades-dabasgazes-uzpildes-udenraza-uzpildes-un-krasta-elektropadeves-iekartam

Foto: Gorod.lv